2L çeýe mis örtükli laminat

Gysga düşündiriş:

Inçe, ýeňil we çeýe artykmaçlyklaryndan başga-da, polimid esasly filmli FCCL ajaýyp elektrik häsiýetlerine, ýylylyk aýratynlyklaryna, ýylylyga garşylyk aýratynlyklaryna eýedir.Pes dielektrik hemişelik (DK) elektrik signallaryny çalt geçirýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Inçe, ýeňil we çeýe artykmaçlyklaryndan başga-da, polimid esasly filmli FCCL ajaýyp elektrik häsiýetlerine, ýylylyk aýratynlyklaryna, ýylylyga garşylyk aýratynlyklaryna eýedir.Pes dielektrik hemişelik (DK) elektrik signallaryny çalt geçirýär.Gowy ýylylyk öndürijiligi komponentleri sowatmagy aňsatlaşdyrýar.Aýnanyň ýokary geçiş temperaturasy (Tg) komponentlere has ýokary temperaturada gowy işlemäge mümkinçilik berýär.FCCL önümleriniň köpüsi ulanyjylara üznüksiz rulon görnüşinde berilýändigi sebäpli, FCCL-iň çap edilen platalar önümçiliginde ulanylmagy, FPC-iň awtomatiki önümçiligini amala aşyrmak we FPC-de bölekleriň üznüksiz gurulmagy üçin peýdalydyr.

2L FCCL gaty we ýumşak plastinka, COF we ş.m. ýaly has ýokary tertipli ýumşak plastinka önümçiliginde ulanylýar.

Çeýe mis örtükli laminatyň düzümi esasan üç görnüşi öz içine alýar:

Esasy film materiallaryny izolýasiýa etmek:Çeýe mis örtükli laminatlar üçin izolýasiýa esasy film materiallaryna poliester (PET) film, polimid (PI) filmi, poliester imide filmi, florokarbon etilen filmi, amido süýümli kagyz, polibuten p-Phtalate filmi we ş.m. girýär. poliester film (PET film) we polimid film (PI film).

Metal geçiriji folga:metal geçiriji folga, mis folga (adaty elektrolitik mis folga, ýokary süýümli elektrolitik mis folga, kalendirlenen mis folga), alýumin folga we mis berilýum ergin folga ýaly çeýe mis örtükli laminat üçin geçiriji materialdyr.Olaryň köpüsi elektrolitik mis folga (ED) we kalendarly mis folga (RA) ýaly mis folga ulanýarlar.

Heselimleýji:ýelim, üç gatly çeýe mis örtükli laminatyň möhüm bölegi bolup, önümiň öndürijiligine we çeýe mis örtükli laminatyň hiline gönüden-göni täsir edýär.Çeýe mis örtükli laminatlar üçin ulanylýan ýelimlere esasan poliester ýelimleri, akril ýelimleri, epoksi ýa-da üýtgedilen epoksi ýelimleri, polimid ýelimlerini, fenolik butiral ýelimleri we ş.m. üç gatly çeýe mis örtükli laminat senagatynda ýelimler esasan akril ýelimlere bölünýär we epoksi ýelimler.

Aýratynlyklary

Haryt ady

Haryt kody

Gurluşy

2L FCCL

MG2L 1213

12μm mis folga |13μm PI filmi

2L FCCL

MG2L 1825

18μm mis folga |25μm PI filmi

Köp gatlakly FCCL

MG2LTC 122512

12μm mis folga |25μm TPI ýa-da EPOXY |12μm mis folga

Köp gatlakly FCCL

MG2LTC 452545

45μm mis folga |25μm TPI ýa-da EPOXY |45μm mis folga

Önümiň öndürijiligi

Gabygyň ajaýyp garşylygy

Ajaýyp ýylylyga garşylyk

Gowy ölçegli durnuklylyk

Ajaýyp mehaniki we elektrik aýratynlyklary

Ameangyn saklaýjy UL94V-0 / VTM-0

Gurşundan (Pb), simapdan (Hg), kadmiýden (GR), geksawalent hromdan (Cr), polibromirlenen bifenillerden, polibromirlenen bifenillerden we ş.m. mugt RoHS direktiw talaplaryna laýyk geliň.

Haryt amaly

Esasan kompýuterlerde, noutbuk kompýuterlerinde, jübi telefonlarynda we antenalarda, yşyk çyra modullarynda, tekiz panel ekranynda, kuwwatly ekran, sanly kameralar, kameralar, printerler, gurallar we metrler, awtoulag elektronikasy, awtoulag sesleri, awtoulag, Bellik kitap birikdirijileri, Harmony Bus we başgalar ýokary derejeli elektron önümleri.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň