<img height = "1" width = "1" style = "display: none" src = "https://www.facebook.com/tr?id=1663378561090394&ev=PageView&noscript=1" /> Iň oňat [HTE] Uzyn uzaldylan ED mis folga öndüriji we zawod |Civen

[HTE] Uzyn uzaldylan ED mis folga

Gysga düşündiriş:

HTE, ýokary temperatura we uzalma öndürýän mis folgaGYSGA METALýokary temperatura we ýokary süýümlilige ajaýyp garşylyk görkezýär.Mis folga ýokary temperaturada oksidlenmeýär ýa-da reňkini üýtgetmeýär we oňat süýümliligi beýleki materiallar bilen örtülmegi aňsatlaşdyrýar.Elektroliz prosesi netijesinde öndürilen mis folga gaty arassa we tekiz list görnüşine eýe.Mis folganyň özi bir tarapdan gödek, bu bolsa beýleki materiallara ýapyşmagy aňsatlaşdyrýar.Mis folganyň umumy arassalygy gaty ýokary we ajaýyp elektrik we ýylylyk geçirijiligine eýedir.Müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin diňe bir mis folga rulonlaryny däl, eýsem ýöriteleşdirilen dilim hyzmatlaryny hem berip bileris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

HTE, ýokary temperatura we uzalma öndürýän mis folgaGYSGA METALýokary temperatura we ýokary süýümlilige ajaýyp garşylyk görkezýär.Mis folga ýokary temperaturada oksidlenmeýär ýa-da reňkini üýtgetmeýär we oňat süýümliligi beýleki materiallar bilen örtülmegi aňsatlaşdyrýar.Elektroliz prosesi netijesinde öndürilen mis folga gaty arassa we tekiz list görnüşine eýe.Mis folganyň özi bir tarapdan gödek, bu bolsa beýleki materiallara ýapyşmagy aňsatlaşdyrýar.Mis folganyň umumy arassalygy gaty ýokary we ajaýyp elektrik we ýylylyk geçirijiligine eýedir.Müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin diňe bir mis folga rulonlaryny däl, eýsem ýöriteleşdirilen dilim hyzmatlaryny hem berip bileris.

Aýratynlyklary

Galyňlygy: 1 /4OZ20OZ (9µm70µm)

Giňligi: 550mm1295mm

Çykyş

Önüm, otag temperaturasyny saklamagyň ajaýyp ýerine ýetirijiligi, ýokary temperatura oksidlenme garşylygy, IPC-4562 standartyna laýyk önümiň hili, dereje talaplary.

Goýmalar

Iki taraplaýyn, köp gatly çap edilen zynjyr tagtasynyň her dürli rezin ulgamy üçin amatly

Üstünlikleri

Önümiň aşaky poslama garşy durmak we mis galyndy töwekgelçiligini azaltmak üçin önümiň ýerüsti bejeriş aýratynlygyny kabul edýär.

Öndürijilik (GB / T5230-2000 、 IPC-4562-2000)

Klassifikasiýa

Bölüm

1 / 4OZ

(9μm)

1 / 3OZ

(12μm)

J OZ

(15μm)

1 / 2OZ

(18μm)

1OZ

(35μm)

2OZ

(70μm)

Cu Mazmuny

%

≥99.8

Meýdanyň agramy

g / m2

80 ± 3

107 ± 3

127 ± 4

153 ± 5

283 ± 5

585 ± 10

Dartyş güýji

RT (25 ℃)

Kg / mm2

≥28

≥30

HT (180 ℃)

≥15

Uzalma

RT (25 ℃)

%

≥4.0

≥5.0

≥6.0

≥10

HT (180 ℃)

≥4.0

≥5.0

≥6.0

Gödeklik

Inyalpyldawuk (Ra)

μm

≤0.4

Mat (Rz)

≤5.0

≤6.0

≤7.0

≤7.0

≤9.0

≤14

Gabyk güýji

RT (23 ℃)

Kg / sm

≥1.0

≥1.2

≥1.2

.31.3

.81.8

≥2.0

HCΦ derejesiniň peselmegi (18% -1hr / 25 ℃)

%

≤5.0

Reňkiň üýtgemegi (E-1.0hr / 190 ℃)

%

Gowy

Satyjy ýüzýän 290 ℃

Sek.

≥20

Pinhole

EA

Nol

Preperg

----

FR-4

Bellik:1. Mis folga jemi ýüzüniň Rz bahasy, kepillendirilen baha däl-de, synag durnukly bahasydyr.

2. Gabyk güýji, adaty FR-4 tagtanyň synag bahasydyr (5 sahypa 7628PP).

3. Hiliň barlagy alnan gününden 90 gün.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň