Giňeldişler

 • 2L çeýe mis örtükli laminat

  2L çeýe mis örtükli laminat

  Inçe, ýeňil we çeýe artykmaçlyklaryndan başga-da, polimid esasly filmli FCCL ajaýyp elektrik häsiýetlerine, ýylylyk aýratynlyklaryna, ýylylyga garşylyk aýratynlyklaryna eýedir.Pes dielektrik hemişelik (DK) elektrik signallaryny çalt geçirýär.

 • Heselimleýji mis lentasy

  Heselimleýji mis lentasy

  Conducteke geçiriji mis folga lentasy, bir tarapa aşa geçiriji däl ýelimleýiş ýüzüne eýe bolup, beýleki tarapynda ýalaňaç bolup, elektrik geçirip bilýär;şonuň üçin oňa bir taraply geçiriji mis folga diýilýär.

 • Elektrolitik arassa NikelFoil

  Elektrolitik arassa NikelFoil

  CIVEN METAL tarapyndan öndürilen elektrolitik nikel folga, folga çykarmak üçin elektrolitiki usuly çuňňur gaýtadan işlemek arkaly çig mal hökmünde 1 # elektrolitik nikel esaslanýar.Üstünlikleri tekiz, arassa we tekiz ýer, oňat süýümlilik, az hapalar, ýokary arassalyk, nikeliň düzümi ≥99%.

 • 3L çeýe mis örtükli laminat

  3L çeýe mis örtükli laminat

  Inçe, ýeňil we çeýe artykmaçlyklaryndan başga-da, polimid esasly filmli FCCL ajaýyp elektrik aýratynlyklaryna, ýylylyk aýratynlyklaryna we ýylylyga garşylyk aýratynlyklaryna eýedir.Pes dielektrik hemişelik (DK) elektrik signallaryny çalt geçirýär.