<img height = "1" width = "1" style = "display: none" src = "https://www.facebook.com/tr?id=1663378561090394&ev=PageView&noscript=1" /> Iň gowy goralýan ED mis folga öndürijisi we zawody |Civen

Goralýan ED mis folga

Gysga düşündiriş:

Öndürilen STD standart mis folgaGYSGA METAL misiň arassalygy sebäpli diňe bir gowy elektrik geçirijiligine eýe bolman, eýsem elektromagnit signallary we mikrotolkun päsgelçiliklerini täsirli gorap bilýär.Elektrolitiki önümçilik prosesi iň giňligi 1,2 metr ýa-da ondanam köp bolup, giň meýdanlarda çeýe amaly ulanmaga mümkinçilik berýär.Mis folganyň özi gaty tekiz görnüşe eýe bolup, beýleki materiallara ajaýyp şekillendirilip bilner.Mis folga, şeýle hem ýokary temperaturaly okislenmä we poslama garşy bolup, ony agyr şertlerde ýa-da berk maddy durmuş talaplary bolan önümlerde ulanmak üçin amatly edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

CIVEN METAL tarapyndan öndürilen STD standart mis folga, misiň arassalygy sebäpli diňe bir gowy elektrik geçirijiligine eýe bolman, eýsem elektromagnit signallary we mikrotolkun päsgelçiliklerini hem gorap bilýär.Elektrolitiki önümçilik prosesi iň giňligi 1,2 metr ýa-da ondanam köp bolup, giň meýdanlarda çeýe amaly ulanmaga mümkinçilik berýär.Mis folganyň özi gaty tekiz görnüşe eýe bolup, beýleki materiallara ajaýyp şekillendirilip bilner.Mis folga, şeýle hem ýokary temperaturaly okislenmä we poslama garşy bolup, ony agyr şertlerde ýa-da berk maddy durmuş talaplary bolan önümlerde ulanmak üçin amatly edýär.

Aýratynlyklary

CIVEN iň ýokary ini 1290mm bolan elektrolitik mis folga ýa-da müşderiniň talaplaryna laýyklykda galyňlygy 12μm -140μm bolan goralýan elektrolitik mis folga goraýan 1 / 3oz-4oz (nominal galyňlygy 12μm -140μm) üpjün edip biler. IPC-4562 standartynyň II we III talaplary.

Çykyş

Diňe deňhukukly inçe kristalyň ajaýyp fiziki aýratynlyklaryna eýe bolman, pes profil, ýokary güýç we ýokary uzalma bilen çäklenmän, çyglylyga çydamlylygy, himiki garşylygy, ýylylyk geçirijiligi we UV garşylygy hem bar we statiki elektrik togunyň päsgelçiliginiň öňüni almak we elektromagnit basyşy üçin amatlydyr. tolkunlar we ş.m.

Goýmalar

Awtoulag, elektrik energiýasy, aragatnaşyk, harby, howa we beýleki ýokary güýçli zynjyr tagtasy, ýokary ýygylykly tagta önümçiligi we transformatorlar, kabeller, jübi telefonlary, kompýuterler, lukmançylyk, aerokosmos, harby we beýleki elektron önümleri goramak üçin amatly.

Üstünlikleri

1 our Gödek ýüzümiziň aýratyn prosesi sebäpli, elektrik togunyň kesilmeginiň öňüni alyp biler.
2 products Önümlerimiziň däne gurluşy inçe kristal sferik bilen deňleşendigi sebäpli, çyzygyň çykma wagtyny gysgaldýar we çyzykly çyzyklaryň deň bolmazlygy meselesini gowulandyrýar.
3, ýokary gabyk güýji bilen, mis tozy geçirijisi ýok, PCB önümçiliginiň aýdyň grafikasy.

Öndürijilik (GB / T5230-2000 、 IPC-4562-2000)

Klassifikasiýa

Bölüm

9μm

12μm

18μm

35μm

50μm

70μm

105μm

Cu Mazmuny

%

≥99.8

Meýdanyň agramy

g / m2

80 ± 3

107 ± 3

153 ± 5

283 ± 7

440 ± 8

585 ± 10

875 ± 15

Dartyş güýji

RT (23 ℃)

Kg / mm2

≥28

HT (180 ℃)

≥15

≥18

≥20

Uzalma

RT (23 ℃)

%

≥5.0

≥6.0

≥10

HT (180 ℃)

≥6.0

≥8.0

Gödeklik

Inyalpyldawuk (Ra)

μm

≤0.43

Mat (Rz)

≤3.5

Gabyk güýji

RT (23 ℃)

Kg / sm

≥0.77

≥0.8

≥0.9

≥1.0

≥1.0

.51.5

≥2.0

HCΦ derejesiniň peselmegi (18% -1hr / 25 ℃)

%

≤7.0

Reňkiň üýtgemegi (E-1.0hr / 200 ℃)

%

Gowy

Satyjy ýüzýän 290 ℃

Sek.

≥20

Daş görnüşi (menek we mis tozy)

----

Hiç

Pinhole

EA

Nol

Ölçeg çydamlylygy

Ini

0 ~ 2mm

0 ~ 2mm

Uzynlyk

----

----

Esasy

Mm / dýuým

Içinde diametri 76mm / 3 dýuým

Bellik:1. Mis folga jemi ýüzüniň Rz bahasy, kepillendirilen baha däl-de, synag durnukly bahasydyr.

2. Gabyk güýji, adaty FR-4 tagtanyň synag bahasydyr (5 sahypa 7628PP).

3. Hiliň barlagy alnan gününden 90 gün.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň