<img height = "1" width = "1" style = "display: none" src = "https://www.facebook.com/tr?id=1663378561090394&ev=PageView&noscript=1" /> SÖILGI we SHEET Zawody |Hytaý COIL & SHEET öndürijiler, üpjün edijiler

SÖILGI we SHEET

 • Mis zolagy

  Mis zolagy

  Mis zolagy, ingot, gyzgyn togalanmak, sowuk togalanmak, ýylylygy bejermek, ýerüsti arassalamak, kesmek, timarlamak we soňra gaplamak arkaly elektrolitik misden ýasalýar.

 • Bürünç zolak

  Bürünç zolak

  Çig mal hökmünde elektrolitik mis, sink we yz elementlerine esaslanýan bürünç list, ingot, gyzgyn togalanmak, sowuk togalanmak, ýylylygy bejermek, ýerüsti arassalamak, kesmek, timarlamak we soňra gaplamak arkaly gaýtadan işlemek arkaly.

 • Gurşun çarçuwasy üçin mis zolak

  Gurşun çarçuwasy üçin mis zolak

  Gurşun çarçuwasy üçin material elmydama mis, demir we fosfor ýa-da C192 (KFC), C194 we C7025 umumy garyndysy bolan mis, nikel we kremniniň garyndylaryndan ýasalýar. Bu erginler ýokary güýç we öndürijilige eýedir.

 • Mis zolagyny bezemek

  Mis zolagyny bezemek

  Mis uzak wagtlap bezeg materialy hökmünde ulanylýar.Material sebäpli çeýe süýümlilik we gowy poslama garşylyk bar.

 • Mis list

  Mis list

  Mis list, ingol, gyzgyn togalanmak, sowuk togalanmak, ýylylygy bejermek, ýerüsti arassalamak, kesmek, timarlamak we soňra gaplamak arkaly elektrolitik misden ýasalýar.

 • Bürünç list

  Bürünç list

  Çig mal hökmünde elektrolitik mis, sink we yz elementlerine esaslanýan bürünç list, ingot, gyzgyn togalanmak, sowuk togalanmak, ýylylygy bejermek, ýerüsti arassalamak, kesmek, timarlamak we soňra gaplamak arkaly gaýtadan işlemek arkaly.Material prosesleriň öndürijiligi, plastisitligi, mehaniki aýratynlyklary, poslama garşylyk, öndürijilik we gowy gala.