Bobin sahypasy

 • Bürünç zolak

  Bürünç zolak

  Bürünç zolak, çig mal hökmünde galaýy, alýumin we yz elementleri bilen mis, gyzgyn togalanan, sowuk togalanan, ýylylygy bejermek, ýerüsti arassalamak, kesmek, timarlamak we gaplamak, ýokary hasyllylygy, ýadawlyk güýji, elastik aýratynlyklary bolan misdir. we ajaýyp egilme görnüşi.

 • Mis list

  Mis list

  Mis list, ingol, gyzgyn togalanmak, sowuk togalanmak, ýylylygy bejermek, ýerüsti arassalamak, kesmek, timarlamak we soňra gaplamak arkaly elektrolitik misden ýasalýar.

 • Gurşun çarçuwasy üçin mis zolak

  Gurşun çarçuwasy üçin mis zolak

  Gurşun çarçuwasy üçin material elmydama mis, demir we fosfor ýa-da C192 (KFC), C194 we C7025 umumy garyndysy bolan mis, nikel we kremniniň garyndylaryndan ýasalýar. Bu erginler ýokary güýç we öndürijilige eýedir.C194 we KFC mis, demir we fosfor garyndysy üçin iň köp wekilçilik edýär, iň köp ýaýran garyndy materiallarydyr.

 • Mis zolagy

  Mis zolagy

  Mis zolagy, ingot, gyzgyn togalanmak, sowuk togalanmak, ýylylygy bejermek, ýerüsti arassalamak, kesmek, timarlamak we soňra gaplamak arkaly elektrolitik misden ýasalýar.

  Material ajaýyp ýylylyk we elektrik geçirijiligi, çeýe süýümliligi we gowy poslama garşylygy bar.Elektrik, awtoulag, aragatnaşyk, enjam, bezeg we beýleki pudaklarda giňden ulanyldy.

 • Mis-nikel zolagy

  Mis-nikel zolagy

  Mis-nikel garyndysy mis, demir, nikel, sink we yz elementlerinden, ingotlar, gyzgyn togalanan, sowuk togalanan, ýylylygy bejermek, ýerüsti arassalamak, kesmek, timarlamak, gaplamak we beýleki amallar arkaly öndürilýär.önümiň ajaýyp ýalpyldawuklygy, ajaýyp yssy we sowuk işleýşi, süýümliligi, poslama garşylygy, ýadawlyga garşylygy, ýokary çeýeligi, gowy elektrik we mehaniki aýratynlyklary we gorag öndürijiligi bar.

 • Mis zolagyny bezemek

  Mis zolagyny bezemek

  Mis uzak wagtlap bezeg materialy hökmünde ulanylýar.Material sebäpli çeýe süýümlilik we gowy poslama garşylyk bar.Şeýle hem ýalpyldawuk üst we güýçli gurluşyk bar.Himiki serişde bilen reňklemek aňsat.Gapylary, penjireleri, eşikleri, bezegleri, üçekleri, diwarlary we ş.m. ýasamakda giňden ulanylýar.

 • Bürünç list

  Bürünç list

  Çig mal hökmünde elektrolitik mis, sink we yz elementlerine esaslanýan bürünç list, ingot, gyzgyn togalanmak, sowuk togalanmak, ýylylygy bejermek, ýerüsti arassalamak, kesmek, timarlamak we soňra gaplamak arkaly gaýtadan işlemek arkaly.Material prosesleriň öndürijiligi, plastisitligi, mehaniki aýratynlyklary, poslama garşylyk, öndürijilik we gowy gala.

 • Bürünç zolak

  Bürünç zolak

  Çig mal hökmünde elektrolitik mis, sink we yz elementlerine esaslanýan bürünç zolak, ingot, gyzgyn togalanmak, sowuk togalanmak, ýylylygy bejermek, ýerüsti arassalamak, kesmek, timarlamak we soňra gaplamak arkaly gaýtadan işlemek arkaly.
  Material prosesleriň öndürijiligi, plastisitligi, mehaniki aýratynlyklary, poslama garşylyk, öndürijilik we gowy gala.
  Elektrik, awtoulag, aragatnaşyk, enjam, bezeg we beýleki pudaklarda giňden ulanyldy.