<img height = "1" width = "1" style = "display: none" src = "https://www.facebook.com/tr?id=1663378561090394&ev=PageView&noscript=1" /> Iň oňat nikel bilen örtülen mis folga öndüriji we zawod |Civen

Nikel örtülen mis folga

Gysga düşündiriş:

Nikel metal howada ýokary durnuklylyga, güýçli passiwasiýa ukybyna eýe, howada gaty inçe passiw film döredip biler, aşgazan we kislotalaryň poslamagyna garşy durup biler, şeýlelik bilen önüm işde himiki taýdan durnukly we aşgar gurşawda, reňkini üýtgetmek aňsat däl diňe 600-den ýokary okislenýär;nikel örtük gatlagy güýçli ýelmeşýär, ýykylmagy aňsat däl;nikel örtük gatlagy materialyň ýüzüni has kynlaşdyryp biler, önümiň aşmagyna garşylygy we kislota we aşgar poslama garşylygy gowulandyryp biler, önümiň könelmegine garşylygy, poslama, posuň öňüni almak ajaýyp.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Nikel metal howada ýokary durnuklylyga, güýçli passiwasiýa ukybyna eýe, howada gaty inçe passiw film döredip biler, aşgazan we kislotalaryň poslamagyna garşy durup biler, şeýlelik bilen önüm işde himiki taýdan durnukly we aşgar gurşawda, reňkini üýtgetmek aňsat däl diňe 600-den ýokary okislenýär;nikel örtük gatlagy güýçli ýelmeşýär, ýykylmagy aňsat däl;nikel örtük gatlagy materialyň ýüzüni has kynlaşdyryp biler, önümiň aşmagyna garşylygy we kislota we aşgar poslama garşylygy gowulandyryp biler, önümiň könelmegine garşylygy, poslama, posuň öňüni almak ajaýyp.Nikel bilen örtülen önümleriň üstki gatylygy sebäpli, nikel bilen örtülen kristallar gaty nepis, ýokary polişliligi bilen, ýalpyldawuk aýna görnüşine ýetip biler, atmosferada uzak möhletli arassa saklanyp bilner, şonuň üçin adatça bezeg üçin hem ulanylýar.CIVEN METAL tarapyndan öndürilen nikel bilen örtülen mis folga gaty oňat we tekiz görnüşe eýe.Şeýle hem olar peselýär we beýleki materiallar bilen aňsatlyk bilen örtülip bilner.Şol bir wagtyň özünde, müşderiniň talaplaryna laýyklykda nikel bilen örtülen mis folga bilen birikdirip we süýşürip bileris.

Esasy material

Precokary takyklykly togalanan mis folga (JIS: C1100 / ASTM: C11000) Cu mazmuny 99,96% -den gowrak

Esasy material galyňlygy

0.012mm ~ 0.15mm (0.00047 dýuým ~ 0,0059 dýuým)

Esasy material giňligi

≤600mm (≤23.62inches)

Esasy material temperaturasy

Müşderiniň talaplaryna laýyklykda

Arza

Elektrik enjamlary, elektronika, batareýalar, aragatnaşyk, enjam we beýleki pudaklar;

Öndürijilik parametrleri

Harytlar

Ulanylyp bilnerNikelPlastinka

KebşirlemeýänNikelPlastinka

Giňlik aralygy

≤600mm (≤23.62inches)

Galyňlyk aralygy

0.012 ~ 0.15mm (0.00047 dýuým ~ 0,0059 dýuým)

Nikel gatlagynyň galyňlygy

≥0.4µm

≥0.2µm

Nikel gatlagynyň mazmuny

80 ~ 90% (Nikel mazmunyny müşderi kebşirleýişine görä sazlap bilersiňiz)

100% arassa nikel

Nikel gatlagynyň ýerüsti garşylygy(Ω)

≤0.1

0.05 ~ 0.07

Hesapyşma

5B

Dartyş güýji

Plat10% örtülenden soň esasy material öndürijiligi

Uzalma

Plating %% örtülenden soň esasy material öndürijiligi


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň